Het Zorgelooswonen.nu project

Zorgelooswonen.nu is één van de projecten die deel uitmaken van het programma ‘Samen voor de gezondste regio 2025’.

Het Zorgelooswonen.nu project

Zorgelooswonen.nu is een publiek-privaatrechtelijk project gericht op slimme woonoplossingen voor nu en later. Hoe mooi is het immers als je zo lang mogelijk comfortabel én veilig in je eigen vertrouwde omgeving kunt blijven wonen? Dat dit niet altijd eenvoudig is om voor elkaar te krijgen, spreekt voor zich. Voor de regio is het een uitdaging om een passend woningaanbod te creëren dat beter aansluit op de behoeften van een vergrijzende populatie. Met dit initiatief wordt ingezet op het vergroten van het bewustzijn over de mogelijkheden van technologische aanpassingen om langer comfortabel en veilig thuis te kunnen wonen.

Sterk variërende woonbehoeftes per levensfase en leeftijdscategorie.

We zien dat woonbehoeftes sterk afhankelijk zijn van de levensfase en sterk kunnen verschillen per leeftijdscategorie. Dat vertaalt zich soms in een verbouwing óf juist het kopen of bouwen van een nieuwe woning. Door juist op dát soort momenten stil te staan bij de technologische mogelijkheden om comfortabel en veilig te wonen, biedt enorm veel voordelen. Zo kun je tijdens de verbouwing reeds (technische) voorbereidingen treffen waar je later enorm profijt van zult hebben wanneer het wellicht noodzakelijk is. Of nog mooier, je voert bepaalde aanpassingen al eerder uit en hebt er meteen plezier van. De toegevoegde waarde van technologie is voor iedereen anders. Denk bijvoorbeeld aan de centrale aansturing van de verlichting in je woning met behulp van een tablet. Voor een 40-jarige is dit vaak een ‘nice to have’, maar voor iemand met mobiliteitsbeperkingen spreken we al snel over een ‘need to have’. Daarnaast kan technologie ondersteunend zijn bij het verlenen van mantelzorg. Thuistechnologie maakt het mogelijk om in de thuissituatie veilig en comfortabel oud te worden. Helaas wordt er vaak nog slechts beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheden, veelal doordat woningeigenaren zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen.

Bewustwording van de technologische mogelijkheden om zorgeloos, comfortabel en veilig thuis te kunnen wonen.

We zien dat woonbehoeftes sterk afhankelijk zijn van de levensfase en sterk kunnen verschillen per leeftijdscategorie. Dat vertaalt zich soms in een verbouwing óf juist het kopen of bouwen van een nieuwe woning. Door juist op dát soort momenten stil te staan bij de technologische mogelijkheden om comfortabel en veilig te wonen, biedt enorm veel voordelen. Zo kun je tijdens de verbouwing reeds (technische) voorbereidingen treffen waar je later enorm profijt van zult hebben wanneer het wellicht noodzakelijk is. Of nog mooier, je voert bepaalde aanpassingen al eerder uit en hebt er meteen plezier van. De toegevoegde waarde van technologie is voor iedereen anders. Denk bijvoorbeeld aan de centrale aansturing van de verlichting in je woning met behulp van een tablet. Voor een 40-jarige is dit vaak een ‘nice to have’, maar voor iemand met mobiliteitsbeperkingen spreken we al snel over een ‘need to have’. Daarnaast kan technologie ondersteunend zijn bij het verlenen van mantelzorg. Thuistechnologie maakt het mogelijk om in de thuissituatie veilig en comfortabel oud te worden. Helaas wordt er vaak nog slechts beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheden, veelal doordat woningeigenaren zich onvoldoende bewust zijn van de voordelen.