Ontdek "Ózzen Hôf"

Ózzen Hôf is een woonproject in Horst waar levensloopbestendige, duurzame woningen worden gebouwd in Collectief Particulier Opdrachtgeverschap.

Graag maken we nader kennis met jullie mooie initiatief. Vertel eens, wie of wat is Ózzen Hôf?

Ózzen Hôf is een woonproject in Horst waar levensloopbestendige, duurzame woningen worden gebouwd in CPO (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap)-vorm. Het wordt een woonhof met 8 woningen, een gemeenschappelijke tuin en een ontmoetingsruimte. Op die manier willen we met alle deelnemers een woonomgeving maken waar we, door rekening te houden met elkaar, langer zelfstandig kunnen blijven wonen.

 

Hoe is het project tot stand gekomen?

Het idee ontstond een jaar of vijf geleden bij twee buren aan de St. Josephstraat in Horst. De kinderen van Huub van Berlo, Ien Meijers en Jo en Henriëtte Gielen waren het huis uit en de buren raakten aan de praat over hun grote tuinen. Zo ontstond het idee van een woonproject naar voorbeeld van de Knarrenhof in Zwolle. Vervolgens startte een traject rond vergunningen, het werven van deelnemers aan het project, planontwikkeling en aannemers. Maar inmiddels zijn we zover dat in het najaar van 2021 gestart wordt met de bouw.

 

Welke ontwikkeling heeft het project de afgelopen jaren doorgemaakt?

Het is mooi om te zien hoe een idealistisch plan (een woonhof met gelijkgestemden in onze eigen tuinen) zich ontwikkelt tot een concreet project. Maar daar komt wel veel bij kijken en enkel met een idealistische aanpak kom je er niet. Je hebt de medewerking nodig van verschillende partijen zoals gemeente, notaris, bank, architect, aannemer, de buurt enz. Dus je moet stevig in je schoenen staan en je goed laten begeleiden. Voor ons project hebben we bureau KilimanjaroWonen geselecteerd. Zij zijn gespecialiseerd in CPO-projecten.

 

Waar zet Ózzen Hôf zich voor in?

Het idee achter het woonproject Ózzen Hôf is om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen door een woonomgeving te scheppen waarbij we oog hebben voor elkaar. Maar dan wel met respect voor ieders privacy. Vandaar de slogan: “Woonhof Ózzen Hôf: meer dan wonen alleen”. Dat betekent ook dat we een aantal zaken gaan delen. Zo zijn er plannen voor een gezamenlijke klusruimte en wie weet, misschien staat er straks ook wel een elektrischedeelauto op de parkeerplaats.

Foto: gedeelte deelnemers Ózzen Hôf

 

 

Jullie krijgen ook nog een gemeenschappelijke tuin en ontmoetingsruimte, daar hechten jullie veel waarde aan of niet?

Belangrijk voor de gemeenschappelijke aanpak is inderdaad die gezamenlijke tuin en de ontmoetingsruimte. Hier hebben we de mogelijkheid om elkaar op een ongedwongen manier te ontmoeten en om onze eigen bijdrage te leveren aan het woonhof. Overigens heeft iedereen ook zijn eigen tuintje achter zijn huis.

 

Waarom is het levensloopbestendig wonen zo belangrijk voor jullie?

Als je zo lang mogelijk zelfstandig wilt blijven wonen, dan moet je woning daar natuurlijk ook op aangepast zijn. Daarom gaan we de woningen levensloopbestendig mogelijk maken. Maar wat ons betreft hoort daar ook bij dat we duurzaam bouwen. We hebben bijvoorbeeld ook gekozen voor houtbouw volgens het ecologisch concept van Living Sequoia uit Beringe. En die extra hoge ramen in de woonkamers; die zorgen niet alleen voor extra veel licht. Door het schuine vlak dat zo op het dak ontstaat, leveren de zonnepanelen straks het maximale rendement op. Voor een inkijk, zie mag-architecten.nl/project/cpo-ozzen-hof

 

Zien jullie, in jullie eigen omgeving, al meer mensen die bezig zijn met het levensloopbestendig wonen?

Vrienden en kennissen vinden ons woonhof een goed initiatief, maar zelf zijn ze er nog niet mee bezig. In de regio zie je intussen wel meer van deze initiatieven. In Sevenum wordt boerderij Steinhagen verbouwd tot een wooncomplex met levensloopbestendige woningen. Zie: www.steinhagen.nl

 

Als mensen geïnspireerd raken door jullie verhaal, kunnen zij dan ook makkelijk een dergelijk initiatief op de been zetten?

We hopen dat we met dit verhaal duidelijk gemaakt te hebben dat het niet gemakkelijk is om een dergelijk woonproject te realiseren, maar dat het de moeite wel meer dan waard is. Elk project heeft met andere omstandigheden te maken. Hou er vooral rekening mee dat een idealistisch plan voor een woonhof ook te maken krijgt met praktische hobbels die genomen moeten worden. Zorg dat je je laat adviseren door vakkundige mensen.