De Langer Thuis Podcast met Sjef Keijzers.

Vandaag gaan we in gesprek met Sjef Keijzers. Sjef is mantelzorgmakelaar van beroep.

Vandaag gaan we in gesprek met Sjef Keijzers. Sjef jij bent mantelzorgmakelaar van beroep, kun je eens vertellen wat dat precies inhoudt?

Een mantelzorgmakelaar zorgt ervoor dat mensen in principe langer thuis kunnen blijven wonen, maar dat is een inzet die wij willen doen voor mantelzorgers. Wij hebben niet per direct oog op de zorgvrager maar meer op de mantelzorgers. Wij zijn van mening dat als wij de mantelzorgers fit kunnen houden, langer voor hun naasten kunnen blijven zorgen, dat de zorgvrager langer thuis zou kunnen blijven wonen. 

En als mantelzorgermakelaar ben je niet betrokken bij het project ‘langerthuiswonen.nu’ ofwel?

Nee, ik ben daar niet bij betrokken, wel bij de Gezondste Regio 2025. Het mantelzorgplatform speelt daar ook een rol in. En wij zijn al bij dit project betrokken vanaf het begin.

Als mantelzorgmakelaar zet jij je in op verschillende manieren. Een onderwerp is bijvoorbeeld  ‘wonen’, hoe zet je je in op het gebied van wonen?

Wij hebben een intakegesprek met een persoon waar de mantelzorger bij zit, daar gaat het uiteindelijk ook om. Tijdens dit gesprek halen wij een aantal aandachtsgebieden aan, waaronder: Wonen, welzijn en zorg. Dit is afhankelijk van de situatie van de zorgvrager. Als je het dan over wonen hebt dan heb je het vaak over de woning van de zorgvrager, is de woning nog levensbestendig? Moet er een traplift in of moet er een andere soort domotica in. Dit allemaal om het langer thuis wonen mogelijk te maken. 

En je noemt ook al het woord ‘domotica’, zou je nog meer voorbeelden kunnen geven van domotica die mensen kunnen toepassen om langer thuis te kunnen blijven wonen?

Dat begint bij het verwijderen van dorpels, lichten bij het voetbed, automatisch openen van de voordeur met een camera daarbij, zodat degene die de deur wilt openen niet naar de voordeur hoeft. Allemaal van deze eenvoudige dingen, maar die zeker bijdragen aan een heel groot stuk comfort. 

Sjef Keijzers

En merken jullie dat mensen deze toepassingen al plaatsen in het huis? 

Voor mij zit dat nog in de beginfase. Maar ik kan me voorstellen dat er mensen in de aanleg mee bezig zijn. De praktijk wijst ook uit dat mensen tussen de 40 en 50 hier nog niet zo mee bezig zijn. Wel als er nieuwe woningen gebouwd worden, merk ik dat mensen er toch over nadenken om er langer te kunnen blijven wonen. 

En bij de bouw van dat nieuwe huis houden mensen dus rekening met bijvoorbeeld de badkamer op de begane vloer? Want daarmee maak je het werk voor de mantelzorger uiteindelijk makkelijker toch?

Ja absoluut. Het is ook belangrijk dat de zorgvrager langer zelfstandig thuis kan blijven wonen. Dat er niet voor elk klein probleem een mantelzorger moet opdraven. Het gaat altijd om een wisselwerking. Het is altijd de vraag wat we kunnen en moeten doen om mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te kunnen laten wonen. 

Ondervinden mantelzorgers vaak problemen bij het verzorgen van de zorgvragers?

Ik hou er niet zo van om over problemen te praten maar wel over uitdagingen. Op een aantal mantelzorgers komt heel veel op af. Die mensen moeten bezig zijn met de zorg voor hun naasten en niet met het papierwerk. Vanuit zorgverzekeringen en noem maar op. De primaire taak voor de mantelzorgers is de zorg voor de zorgvragers. Zij moeten de juiste zorg krijgen.

Op je website noem je ook een mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid, heeft dat ook te maken met problemen waar mantelzorgers mee in aanraking komen?

De uitdaging voor ons als mantelzorgmakelaars is om zoveel mogelijk mensen te bereiken. En als je het dan over werkgevers hebt, een werknemer kan zomaar mantelzorger zijn. Als werkgever is het dan ook belangrijk om die werknemer in het oog te houden omdat zulke taken zwaar kunnen rusten op iemand schouders. De werkgever kan in deze situatie ook een werknemer benaderen om diegene te helpen en te ondersteunen. Mantelzorgers werken namelijk op de achtergrond, dan is het lastig inschatten wanneer het te veel wordt. Praat erover en maak het kenbaar. 

De bewustwording moet dus gecreëerd worden bij niet alleen de mantelzorgers zelf, maar ook bij de mensen die daarom heen staan?

Jazeker absoluut. Die bewustwording kan nog aan gewerkt worden.

Vorige week stelde Jan van Goch de vraag of de volgende gast de labeltest al gemaakt heeft, is dat al gebeurd Sjef?

Nee, ik heb nog geen labeltest gemaakt. En dat komt omdat ik nog niet mee te maken heb gehad. En het huis waar ik woon is gelijkvloers. Ik heb er wel over nagedacht of ik hier nog lang zou kunnen blijven wonen en dat zou wel eens kunnen. Ik heb er wel over nagedacht dus. 

Dan dagen wij jou uit om de test te maken!

Oke, dan gaan we dat doen!

Wellicht is het ook goed om de luisteraar eens uit te dagen om een naaste wat meer aandacht te geven?

Ik denk dat het belangrijk is dat we meer oog krijgen voor elkaar. Op die manier maken we het voor elkaar leefbaarder voor mensen in je eigen omgeving. Een simpel voorbeeld kan zijn om je buurman wat vaker te begroeten of een praatje te maken met elkaar. Een klein gebaar met een groot effect.